Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021 (điều chỉnh lần 1).

Ngày 25-10-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

25/10/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

26/10/2021

PGĐ. Hạnh: 14 giờ, dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Thứ tư

27/10/2021

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự và làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco).

GĐ: 9 giờ, Tham gia sự kiện trực tuyến Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập hướng đến đại học  UEH đa ngành và bền vững.

Thứ năm

28/10/2021

: 7 giờ 30’, dự Hội thảo đóng góp cho Chiến lược phát triển của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

PGĐ. Hạnh: 16 giờ 30’, dự họp thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy,Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại Phòng họp UBND tỉnh.

Thứ sáu

29/10/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự Hội thảo ”Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển hệ sinh thái Logistics”. Điểm tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Cần Thơ - [P. QLKHCN&CN dự trực tuyến - Điểm cầu Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. Cần Thơ]

: 14 giờ, dự Hội thảo góp ý Thông tư: ”Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (Hội nghị trực tuyến - Điểm cầu Bộ KH&CN) - [P. QLKHCN&CN cùng dự]

Thứ bảy

30/10/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 1284
Đã truy cập: 953532
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.