Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021.

Ngày 23-11-2021

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

22/11/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

23/11/2021

: 7 giờ 30’, báo cáo việc đề xuất thành lập Viện Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững Mekong. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (đ/c Cường cùng dự).

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự họp thẩm tra Tờ trình trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh (đ/c Phương cùng dự).

: 14 giờ, dự và làm việc với Cty THD V/v thành lập Viện Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững Mekong. Điểm tại Hội trường Sở [Mời Sở KH&ĐT; P.LQKHCN&CN chuẩn bị nội dung cùng dự]

: 17 giờ, dự họp thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ tư

24/11/2021

: 8 giờ,  dự Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày – theo lịch TU)

Thứ năm

25/11/2021

: 7 giờ 30’, dự họp Hội đồng Khoa học, Sáng kiến cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ sáu

26/11/2021

BGĐ: 8 giờ, dự Hội thảo Quốc gia  “Định hướng nội dung hoạt động Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKHCN&CN, Trung tâm TT&ƯD KHCN cùng dự) - Trực tuyến với điểm cầu Bộ KH&CN.

* Ghi chú:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 4
Hôm nay: 1258
Đã truy cập: 953506
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.