Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 29-03-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

22/03/2021

: 7 giờ, dự buổi Cafe Doanh nhân lần I/2021. Điểm tại khu Hồ Bơi, Nhà khách Bông Sen. 

Thứ ba

23/03/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

24/03/2021

: 15 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (theo lịch Tỉnh ủy) - 17 giờ, dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (theo lịch Tỉnh ủy)

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự tập huấn liên quan đến nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở [đại diện P. QLKHCN&CN cùng dự ] - 13 giờ 30’, dự Hội thảo liên quan đến Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở. [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung chương trình]

Thứ năm

25/03/2021

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh - 14 giờ, dự Họp mặt cán bộ Đoàn tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu

26/03/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

27/03/2021

BGĐ: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy)

Chủ nhật

28/03/2021

BGĐ: 8 giờ, (tiếp tục) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy)

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 244
Đã truy cập: 989359
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.