Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (điều chỉnh lần 1).

Ngày 26-10-2020

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

19/10/2020

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Chương trình hành động phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ ba

20/10/2020

: 7 giờ 30’,  dự Họp mặt truyền thống và tuyên dương Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp thông qua dự thảo Chương trình Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 05 năm (2021 –2025). Điểm tại Phòng họp số 1 - Sở Nội vụ.

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự Họp triển khai đánh giá xếp loại công tác CCHC các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện thị xã và thành phố năm 2020. Điểm tại Phòng hp số 01 S Ni v. [đ/c Phương cùng dự]

Thứ tư

21/10/2020

, PGD. Giang: 7 giờ 30’, dự họp V/v lấy ý kiến các sản phẩm vào vòng Chung khảo Hội thi STKT lần thứ XII năm 2020. Điểm tại Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang.

: Đi công tác Hà Nội.

Thứ năm

22/10/2020

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp Về việc triển khai thực hiện việc kiểm tra doanh nghiệp trong các KCN, CCNTT trên địa bàn tỉnhnăm 2020. Điểm tại Phòng họp số 1,Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang [đ/c Thái - Chánh Thanh tra cùng dự]

Thứ sáu

23/10/2020

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, Dự họp trực tuyến kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

PGĐ. Giang: 7  giờ 30’, dự V/v họp Hội đồng thẩm định Dự án liên kết của Hợp tác xã Chăn nuôi Quốc Thiên. Điểm tại Phòng họp số 02, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 14 giờ, dự triển khai chấm điểm Ch số CCHC  tnh  Hu Giang năm 2020. Hi trưng S Ni v. [đ/c Phương cùng dự]

* Ghi chú:

: Đi công tác Hà Nội, V/v dự Diễn đàn cấp cao và Triễn lãm về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 (từ ngày 22-23/10/2020). Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội. [đ/c Cường cùng đi]

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 427
Đã truy cập: 989540
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.