Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 18/07/2021 đến ngày 23/07/2021.

Ngày 19-07-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 18/07/2021 đến ngày 23/07/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chủ nhật

18/07/2021

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 và phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ hai

19/07/2021

BGĐ: 13 giờ 30’, Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Hồ Thu Ánh. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ. [Cán bộ chủ chốt thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cùng dự]

PGĐ. Giang: 16 giờ, họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 và phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ ba

20/07/2021

PGĐ. Hạnh, PGĐ. Giang: 14 giờ, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Điểm tại Hội trường Sở. [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự]

PGĐ. Giang: 16 giờ, họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 và phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ tư

21/07/2021

PGĐ. Giang: 16 giờ, họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 và phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ năm

22/07/2021

PGĐ. Giang: 16 giờ, họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 và phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ sáu

23/07/2021

PGĐ. Giang: 16 giờ, họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 1 và phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 5
Hôm nay: 376
Đã truy cập: 989490
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.