Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022 (điều chỉnh lần 1).

Ngày 19-04-2022

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

18/04/2022

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

19/04/2022

: 13 giờ 30’, dự họp về việc báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ tư

20/04/2022

: 7 giờ 30’, dự họp Hội đồng Đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh - 14 giờ 30', dự họp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện và các nội dung báo cáo đầu kỳ dự án lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ năm

21/04/2022

: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ sáu

22/04/2022

: 8 giờ, dự trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy)

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 1081170
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.