Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 (điều chỉnh lần 3).

Ngày 22-12-2020

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

14/12/2020

PGĐ. Giang: 18 giờ’, dự đón tiếp Đoàn Trung ương khảo sát điểm du lịch cộng đồng. Điểm tại Nhà khách Hậu Giang.

: 13 giờ 30’, dự Lễ Công bố Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Điểm tại Hội trường Khách sạn TTC Cần Thơ.

Thứ ba

15/12/2020

: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ]

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng theo Bộ Tiêu chí Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh - 17 giờ, dự Lễ khai mạc Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự lớp “Bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. [từ ngày 15/12 đến 18/12/2020]

, PGĐ. Giang: 14 giờ, dự đánh giá, nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện Dự án ” Xây dựng CDĐL Khóm Cầu Đúc Hậu Giang”, Điểm tại Hội trường Sở [PQL chuẩn bị nội dung].

Thứ tư

16/12/2020

: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Công an tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp về nhu cầu sử dụng đất xây dựng “Khu thực nghiệm, bảo tồn gen và vườn ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND huyện Vị Thủy - 13 giờ 30’, (tiếp tục) dự lớp “Bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ năm

17/12/2020

: 14 giờ, dự đánh giá nghiệm thu ĐT/DA KHCN: Đề tài ”Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực Sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở [PQL chuẩn bị nội dung].

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30', (tiếp tục) dự lớp “Bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - 14 giờ, dự Họp giao ban báo chí. Điểm tại HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ sáu

18/12/2020

: 7 giờ 30’, dự HN Tổng kết V/v biểu dương các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020. Điểm tại Hội trường số 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự nghe báo cáo việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH MTV Than Trường Sơn. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

PGĐ. Hạnh: (tiếp tục), dự lớp “Bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 3
Hôm nay: 1310
Đã truy cập: 953558
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.