Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021 (điều chỉnh lần 1).

Ngày 14-06-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

14/06/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

15/06/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp V/v liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP; Dự toán NS năm 2022; Kế hoạch thi tuyển viên chức và Định hướng xây dựng chiến lược phát triển tỉnh HG giai đoạn 2021 – 2030. Điểm tại Hội trường Sở [Lãnh đạo các Phòng và Đơn vị cùng dự]

, PGĐ. Giang: 14 giờ, dự họp (trực tuyến) Hội đồng thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Công ty TNHH MTV ươm tạo LV. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở TT&TT [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và phối hợp với Sở TT&TT].

PGĐ. Giang: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ]

Thứ tư

16/06/2021

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp Tổ giúp việc đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025. Điểm tại Hội trường SNV Hậu Giang.

: 14 giờ, kiểm tra tiến độ Đề tài (Viện lúa ĐBSCL). Điểm tại Châu Thành A [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung]

Thứ năm

17/06/2021

: 8 giờ, kiểm tra tiến độ Đề tài. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung]

Thứ sáu

18/06/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 1241
Đã truy cập: 953489
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.