Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 14-03-2022

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

14/03/2022

PGĐ. Giang: 15 giờ, dự họp V/v Xây dựng Bộ tiêu chí kêu gọi, lựa chọn Nhà Đầu tư, đầu tư vào khu công nghiệp . Điểm tại Phòng họp số 1 BQL các Khu CN tỉnh.

Thứ ba

15/03/2022

: 7 giờ 30’, dự thông qua góp ý cho bản dự thảo báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự họp V/v hợp tác, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang. Điểm tại SNV

PGĐ. Giang: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ]

Thứ tư

16/03/2022

: Đi công tác tỉnh Bắc Giang.

PGĐ. Giang: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến triển khai,quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ năm

17/03/2022

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự trực tuyến Hội nghị Thống kê toàn quốc. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

: Dự Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2022 và Hội nghị SHTT năm 2022. Điểm tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (2 ngày)

Thứ sáu

18/03/2022

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự Hội thảo khoa học ”Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

PGĐ. Giang: 8 giờ 30’, dự Tọa đàm Phương án quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm cầu trực tuyến với Bộ KH&CN.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 3185
Đã truy cập: 1087304
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.