Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021 (điều chỉnh lần 2).

Ngày 09-11-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

08/11/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

09/11/2021

BGĐ: 8 giờ 30’, dự Hội thảo chuyên đề ”Tư duy và cách tiếp cận mới về CNH, HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Điểm cầu trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương [P. QLKHCN&CN cùng tham dự].

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự tập huấn bồi dưỡng công tác thông tin, đi ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021. Điểm cầu trực tuyến với Sở TT&TT.

Thứ tư

10/11/2021

PGĐ. Giang: (tiếp tục) dự tập huấn bồi dưỡng công tác thông tin, đi ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021. Điểm cầu trực tuyến với Sở TT&TT.

Thứ năm

11/11/2021

BGĐ: 13 giờ 30’, dự Hội thảo ”Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính phủ số trong tiến trình CNH, HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Điểm cầu trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương [P. QLKHCN&CN cùng tham dự].

PGĐ. Giang: (tiếp tục) dự tập huấn bồi dưỡng công tác thông tin, đi ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021. Điểm cầu trực tuyến với Sở TT&TT.

Thứ sáu

12/11/2021

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày - theo lịch Tỉnh ủy).

* Ghi chú:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 953356
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.