Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021

Ngày 07-09-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

06/09/2021

, PGĐ. Giang: 14 giờ, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài “ Giải pháp phát triển bền vững đàn heo ở tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung].

Thứ ba

07/09/2021

PGĐ. Hạnh: 08 giờ, dự họp Chi bộ 4. Điểm tại phòng họp Trung tâm TT&ƯD KHCN (trực tuyến) [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 4 cùng dự].

BGĐ: 14 giờ, họp Giao ban. Điểm tại Hội trường Sở. [Mời Lãnh đạo các Phòng và Đơn vị cùng dự]

Thứ tư

08/09/2021

: 7 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 và sô 3 UBND tỉnh. 

: 14 giờ, dự họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự].

Thứ năm

09/09/2021

PGĐ. Hạnh: 7 giờ 30’, dự họp trực tuyến với các địa phương về triển khai thực hiện đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Chi cục TC-ĐL-CL [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự].

Thứ sáu

10/9/2021

, PGĐ. Hạnh: 8 giờ, họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài ”Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở (trực tuyến) [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung].

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 299
Đã truy cập: 989414
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.