Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020 (điều chỉnh lần 2)

Ngày 13-07-2020

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

06/07/2020

BGĐ: 6 giờ 45’, dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở (tất cả CB CC, VC cùng dự).

: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (2 ngày)

Thứ ba

07/07/2020

: 7 giờ 30’, dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự họp Chi bộ 4. Điểm tại phòng họp Trung tâm TT&ƯD KHCN [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 4 cùng dự].

Chi bộ 2: 14 giờ, họp Chi bộ 2. Điểm tại HT Sở [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 2 cùng dự]

Thứ tư

08/07/2020

: 8 giờ, nghiệm thu nhiệm vụ - 13 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

PGĐ. Hạnh: 14 giờ 30’, dự Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020). Điểm tại Nhà hàng Tiến Thơ.

Thứ năm

09/07/2020

: 7 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành - 14 giờ, dự họp Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp Sở [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 1 cùng dự].

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự họp Chi bộ 3. Điểm tại phòng họp Chi cục TC-ĐL-CL [Mời các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ 3 cùng dự].

Thứ sáu

10/07/2020

: 8 giờ, họp Hội đồng đánh giá nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm TT&ƯD KHCN - 14 giờ, thẩm định kinh phí ĐT/DA KHCN. Điểm tại phòng họp Sở.

* Ghi chú:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 1245
Đã truy cập: 953493
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.