Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (điều chỉnh lần 4).

Ngày 01-11-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

01/11/2021

: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ]

BGĐ: 14 giờ, họp BCH Đảng ủy Sở. Điểm tại Hội trường Sở [Mời các đ/c thành viên BCH cùng dự]

Thứ ba

02/11/2021

: 14 giờ, thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại Phòng họp Sở [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự].

Thứ tư

03/11/2021

PGĐ. Hạnh: 9 giờ, dự họp trao đổi việc ban hành dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính [VP, Trung tâm ƯD KH&CN, Trung tâm TĐC cùng dự]

PGĐ. Giang: 8 giờ, tham dự lớp đào tạo “Bồi dưỡng các chuyên đề về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tham dự trực tuyến)

BGĐ: 14 giờ, họp Giao ban. Điểm tại Phòng họp Sở. [Mời lãnh đạo các Phòng và Đơn vị cùng dự]

Thứ năm

04/11/2021

: 8 giờ, thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại Phòng họp Sở [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự].

PGĐ. Giang: 8 giờ, (tiếp tục) tham dự lớp đào tạo “Bồi dưỡng các chuyên đề về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tham dự trực tuyến)

PGĐ. Giang: 14 giờ, dự Hội nghị của Chính phủ trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ sáu

05/11/2021

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2021. Điểm tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

PGĐ. Giang: 10 giờ 30’, dự và làm việc với Công ty TNHH Giấy Lee & Man về việc nâng công suất “Nhà máy sản xuất Giấy cứng bao bì cao cấp sản lượng 420.000 tấn/năm thành 1.420.000 tấn/năm”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. [đ/c Cường - P. QLKHCN&CN cùng dự]

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự Diễn đàn Đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại với trẻ em năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

: 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh.

Thứ bảy

06/11/2021

: 8 giờ, dự họp thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* Ghi chú:

PGĐ. Giang: Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 từ ngày 02/11/2021  - 06/11/2021. Trực tuyến tại P. QLKHCN&CN [P. QLKHCN&CN cùng dự]

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 5
Hôm nay: 1167
Đã truy cập: 953415
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.