Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Kiểm tra thu mẫu đề tài “Xây dựng biện pháp tổng hợp để chẩn đoán, quản lý dưỡng chất và bệnh hại có nguồn gốc từ đất bằng phương pháp sinh học cho cây khóm Hậu Giang”

Ngày 08-11-2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã kiểm tra quá trình thu mẫu đề tài “Xây dựng biện pháp tổng hợp để chẩn đoán, quản lý dưỡng chất và bệnh hại có nguồn gốc từ đất bằng phương pháp sinh học cho cây khóm Hậu Giang” do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Khương làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ làm cơ quan chủ trì.

Thử nghiệm công thức phân bón dựa trên phương pháp quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt (SSNM):

+ Thành lập công thức phân cho khóm vụ tơ với công thức phân bón cho cây khóm là 10 N-9 P2O5-8 K2O g/cây, can xi (1 tấn vôi ha-1) và ma giê (500 kg ha-1).

+ Thành lập công thức phân cho khóm vụ gốc, thí nghiệm tương tự như khóm vụ tơ nhưng điều chỉnh công thức phân.