Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Khảo sát tiến độ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IV

Ngày 13-04-2020

(HG) – Ngày 30/3/2017, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh đã đến khảo sát tiến độ triển khai cuộc thi năm 2017 của 2 huyện Châu Thành A và Châu Thành. Ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Cuộc thi làm Trưởng đoàn.

Ông Phạm Hồng Thái, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh (đứng) đánh giá quá trình triển khai cuộc thi của huyện Châu Thành.

Tính đến nay, 2 đơn vị này đều triển khai cuộc thi đúng tiến độ, số lượng sản phẩm gửi dự thi cấp huyện đều tăng so với năm trước và không gặp khó khăn. Cụ thể, huyện Châu Thành A có 82 sản phẩm, tăng 17 sản phẩm; huyện Châu Thành thu hút được 377 sản phẩm, tăng 91 sản phẩm. Năm nay, 100% các trường trên địa bàn huyện đều có sản phẩm tham gia cuộc thi. Kinh phí dự trù cho cuộc thi cũng đã được bố trí đảm bảo cho các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho sản phẩm dự thi, chấm giải và trao thưởng cho học sinh. Tại đây, các huyện đã đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh quan tâm đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cộng điểm ưu tiên cho học sinh nếu có sản phẩm đoạt giải, tìm nguồn lực đầu tư cho sản phẩm đoạt giải tiếp tục cải tiến hơn hoặc nhân rộng, ứng dụng trong thực tế. Ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị các huyện tham mưu thường trực UBND huyện tăng kinh phí vận dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh để đầu tư khâu cải tiến, nhân rộng và tăng cơ cấu giải thưởng cuộc thi để tăng tính khích lệ cho các em tham gia cuộc thi. Song song đó, các đơn vị tăng cường vận động xã hội hóa từ các nguồn hỗ trợ cho các ý tưởng, phát triển sản phẩm để đoạt giải cao hơn ở các cấp.

Trước đó, vào ngày 29/3, đoàn khảo sát đã kiểm tra tiến độ cuộc thi của huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Đợt khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 4/4 tại hai đơn vị thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Tin, aûnh: Truùc Linh


Đang online: 1
Hôm nay: 3958
Đã truy cập: 970123
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.