Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hơn 40 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn, an ninh thông tin

Ngày 30-12-2021

Nhằm cung cấp kiến thức an toàn, an ninh thông tin, kỹ năng và năng lực quản lý, nâng cao nhận thức vận hành, bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin mang tính thực tiễn. Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang phối hợp cùng Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về An toàn, an ninh thông tin từ ngày 20 - 24/12/2021.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\đtd.png

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở TTTT phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

 Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Võ Hồng Phúc, Phó Trưởng Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Khu vực Phía Nam chủ trì triển khai kiến thức đến hơn 40 học viên là công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin đến từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về các nội dung: tấn công nhận thức; tấn công sử dụng mã độc; thực hành kỹ năng phát hiện và bóc gỡ mã độc; phân tích, điều tra, bóc gỡ mã độc trong hệ thống thông tin; chiến dịch tấn công mã độc lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, phòng chống tấn công vào cổng thông tin điện tử.

 Tại đây, các học viên đã lĩnh hội được nhiều kiến thức an toàn, an ninh thông tin, kỹ năng và năng lực quản lý, nâng cao nhận thức vận hành, bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin mang tính thực tiễn.

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh cho biết trong bối cảnh các cơ quan nhà nước đang tích cực triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã  hội số với nhiều hoạt động, giao dịch hành chính được thực hiện trên môi trường mạng thì việc đảm bảo an toàn, an ninh cho các giao dịch là điều kiện tiên quyết và bắt buộc. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về an toàn an ninh, thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước là hết sức cần thiết, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Tỉnh.

 Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn thông tin là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để Hậu Giang hoàn thành mục tiêu về chuyển đổi số đã đề ra tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/4/2021 của tỉnh Hậu Giang về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025./.

Văn Trương


Đang online: 1
Hôm nay: 244
Đã truy cập: 957138
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.