Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội thảo Khoa học “Quản lý dinh dưỡng cho cây khóm trồng trên đất phèn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 18-11-2022

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ cuộc Hội thảo Khoa học với chủ đề “Quản lý dinh dưỡng cho cây khóm trồng trên đất phèn tỉnh Hậu Giang” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện.

Quang cảnh buổi Hội thảo

      Buổi Hội thảo trong khuôn khổ đề tài: “Xây dựng biện pháp tổng hợp để chẩn đoán, quản lý dưỡng chất và bệnh hại có nguồn gốc từ đất bằng phương pháp sinh học cho cây khóm Hậu Giang” do TS. Nguyễn Quốc Khương làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Buổi Hội thảo có sự tham dự của gần 30 cán bộ đại diện lãnh đạo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang, cán bộ thuộc Phòng Nông nghiệp và các Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ Thực vật thị xã Long Mỹ và Thành phố Vị Thanh.