Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng kh&cn tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ kh&cn cấp tỉnh.

Ngày 03-01-2023

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải chính trên các tuyến sông, kênh chính tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân chủ nhiệm của đề tài.

Hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt và tính toán tải lượng các chất ô nhiễm chính trên các tuyến sông, kênh chính tại tỉnh Hậu Giang; tính toán và dự báo tải lượng các chất ô nhiễm thải vào các tuyến sông, kênh chính theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030; ứng dụng mô hình mô phỏng thủy lực và lan truyền ô nhiễm, tính khả năng chịu tải của đoạn sông nghiên cứu. Đề xuất phân vùng, giải pháp xả thải vào môi trường nước mặt trên địa bàn; xây dựng bản đồ hiện trạng khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng phân đoạn nguồn nước của các tuyến sông, kênh chính và theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải chính trên các tuyến sông, kênh chính; đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường các tuyến sông chính.

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Xác định hiện trạng chất lượng nguồn nước mặt, các nguồn thải gây ô nhiễm đặc trưng và tải lượng ô nhiễm, tính toán tải lượng các chất ô nhiễm chính trên các tuyến sông, kênh chính tại tỉnh Hậu Giang;

- Dự báo tình hình khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ các hoạt động kinh doanh sản xuất đến năm 2030, tính toán tải lượng ô nhiễm chính.

- Đánh giá sự lan truyền chất ô nhiễm và khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận trên các tuyến sông, kênh chính trong điều kiện hiện tại và ở năm 2030

- Xây dựng bản đồ phân vùng xả thải trên các tuyến sông, kênh chính trong điều kiện hiện tại và ở năm 2030;

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải chính trên các tuyến sông, kênh chính, đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt nhằm ngăn ngừa ô nhiễm trên địa bàn./.

                                                                     Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)

         

                                                                            


Đang online: 3
Hôm nay: 3162
Đã truy cập: 2316478
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.