Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020

Ngày 11-01-2021

1. Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình tràm tiêu hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Hoàng Xuyên

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2018

Hội đồng xếp loại Đạt

2. Đề tài “Xây dựng mô hình canh tác lúa sử dụng tiết kiệm nước và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Châu Minh Khôi

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại Đạt

3. Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa - màu trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Viện lúa ĐBSCL

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trinh Quang Khương

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại Đạt

4. Dự án “Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Hoàng Tâm

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại Đạt

5. Dự án “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu vàng Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Công Uẩn

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2016

Hội đồng xếp loại Đạt

6. Đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hoàng Chiến

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2018

Hội đồng xếp loại Đạt

7. Đề tài “Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích trong thủy vực sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm), huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Nguyễn Văn Công

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2018

Hội đồng xếp loại Đạt

* Nghiệm thu dự án cấp Bộ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu thực hiện năm 2019

Dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm: KS. Huỳnh Trường Vĩnh

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2019

Hội đồng cơ sở đánh giá “Xuất sắc”

Hội đồng cấp Bộ đánh giá “Khá”                                             

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 178
Đã truy cập: 2276467
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.