Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019.

Ngày 03-07-2020

Trong năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cho 10 đề tài, dự án cấp tỉnh đó là các đề tài, dự án sau:

1. Dự án: " Nâng cao năng suất, chất lượng chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại HTX sản xuất cam Xoàn phương phú và quýt Đường Long Trị tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm dự án: GS. TS. Trần Văn Hâu

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

2. Dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”.

Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Đoàn Ngọc Thân

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

3. Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Phân viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Hồng

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại đạt

4. Dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mãng cầu Hậu Giang” dùng cho sản phẩm mãng cầu gai của tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt

Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2018.

Hội đồng xếp loại đạt

5. Đề tài: " Giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cơ quan chủ trì: Liên hiệp Khoa học Kinh tế -  Đô thị Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Ngọc Thạch

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2016

Hội đồng xếp loại đạt

6. Dự án: “Chăn nuôi heo, gà tập trung trên nền đệm lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Nguyễn Hoàng Chiến

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại đạt

7. Đề tài: “Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Bùi Thị Nga

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại đạt

8. Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất chiến lược quy hoạch và kiến trúc ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm kiến trúc miền Nam – Viện kiến trúc Quốc gia, Bộ xây dựng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Lan Phương

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại đạt

9. Đề tài: “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ngành mía đường tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Hồng Tú

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại đạt

10. Đề tài: “Xây dựng mô hình trồng cam sành cho năng suất và chất lượng cao tại Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: Triệu Quốc Dương

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2017

Hội đồng xếp loại đạt

HN (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 285
Đã truy cập: 2276574
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.