Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018.

Ngày 03-07-2020

 

Trong năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cho 09 đề tài, dự án cấp tỉnh, trong đó có 07 đề tìa và 02 dự án. Kết quả 08/09 đề tài, dự án được Hội đồng đánh giá “Đạt”.

1. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thanh Vũ

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

2. Đề tài “Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân - huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Văn Ni

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

3. Đề tài “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trương Hoàng Đan

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

4. Dự án “Trình diễn và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp cho các giống lúa có năng suất, chất lượng cao làm nền tảng phục vụ cho phát triển sản xuất của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Hoài An

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại đạt

5. Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Kim Ngọc

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

6. Đề tài “Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự nhiên nhiều nơi khác nhau

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Quốc Thứ

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại đạt

7. Dự ánỨng dụng công nghệ đực hóa cá Rô phi (Oreochromis niloticus) bằng phương pháp ngâm trong nước có pha hormone 17a-Methyltestosterone”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Lê Đào Minh Tâm

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

8. Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra của lực lượng công an tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Thanh Bình

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2015

Hội đồng xếp loại đạt

9. Đề tài “Xây dựng mô hình tư vấn học đường ở bậc trung học của tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hồng Đào

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2012

Hội đồng xếp loại không đạt

Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 195
Đã truy cập: 2276484
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.