Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017

Ngày 03-07-2020

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cho 13 đề tài, dự án cấp tỉnh. Kết quả có 10/13 đề tài, dự án đánh giá “Đạt” và 03/13 đề tài, dự án được đánh giá “Không đạt”.

 

1. Đề tài “Đánh giá hiệu quả hệ thống lọc nước giếng khoan cải tiến ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Lòng

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại Đạt

2. Dự án “Nâng cao khả năng cạnh tranh của các hợp tác xã sản xuất lúa giống trong vùng lúa chất lượng tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Trần Nghĩa Bình

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại Đạt

3. Đề tài “Ứng dụng vi khuẩn vùng thân, lá và vùng rễ lúa kết hợp với dẫn xuất từ chitosan để phòng trừ một số bệnh hại quan trọng và kích thích tăng trưởng cây lúa

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Vũ Phến

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2012

Hội đồng xếp loại Đạt

4. Dự án “Xây dựng mô hình nuôi lươn công nghiệp ở nông hộ

Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Châu Thành A

Chủ nhiệm dự án: ông Võ Hoàng Nhung

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2005

Hội đồng xếp loại Không đạt

5. Đề tài Nghiên cứu biện pháp canh tác giảm thiểu thiệt hại sản xuất lúa ở vùng xâm nhập mặn tại Hậu Giang.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quốc Khương

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại Đạt

6. Dự án “Ứng dụng mô hình cầu tiêu tự hoại bằng vật liệu composite cho một số hộ dân xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Huỳnh Tấn Vụ

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại Đạt

7. Đề tài “Xây dựng (thí điểm) mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (địa bàn thí điểm đường nối Vị Thanh - Cần Thơ)”.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Duy Tân

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại Đạt

8. Dự án “Cải tiến hệ thống họp trực tuyến của UBND tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: KS. Phạm Văn Tửu

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại Đạt

9. Đề tài “Văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay

Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại Đạt

10. Dự án “Ứng dụng kỹ thuật sản xuất giống và phát triển mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus, Zuiew, 1793)”

Cơ quan chủ trì: Chi cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Thị Thùy Lam

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại Đạt

11. Đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ đánh giá hiện trạng và cảnh báo một số dịch hại trên cây lúa tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Ngọc Thể

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2009

Hội đồng xếp loại Không đạt

12. Đề tài “Phát triển các dòng vi sinh bản địa có lợi trong đất cho việc ứng dụng các mô hình luân canh bền vững trên đất phèn tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tất Anh Thư

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại Đạt

13. Đề tài “Nghiên cứu tình hình đái tháo đường và kiến thức thực hành dự phòng biến chứng ở người dân 30-64 tuổi tại tỉnh Hậu Giang năm 2011

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Trần Văn Hải

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011

 Hội đồng xếp loại Không đạt

Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 3
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 2276624
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.