Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016

Ngày 03-07-2020

Trong năm 2016 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cho 6 đề tài, dự án cấp tỉnh và 01 dự án nghiệm thu cơ sở cấp Bộ, kết quả 06 đề tài, dự án được xếp loại Đạt, đó là các đề tài, dự án sau:

1. Dự án “Ứng dụng quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và rải vụ xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Văn Hâu

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

Hội đồng xếp loại Đạt

2. Đề án “Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Giáo dục và Truyền thông Môi trường

Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Nguyên Cương

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại Đạt

3. Đề tài “Xây dựng mô hình giáo dục phát triển kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục

Chủ nhiệm đề tài: TS. GVC Hà Bích Liên

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2014

Hội đồng xếp loại Đạt

4. Đề tài Nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố liên quan của nhiễm trùng bệnh viện tại Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Văn Út

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2013

 Hội đồng xếp loại Đạt

5. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sản xuất giống cá dày (Channa lucius) ở Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Bùi Minh Tâm

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2008

Hội đồng xếp loại Đạt

6. Dự án “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm dự án: CN. Nguyễn Thái Hòa

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2012

Hội đồng xếp loại Đạt

Dự án nghiệm thu cơ sở cấp Bộ

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chăn nuôi gà Sao và gà Ai Cập sinh sản và thương phẩm theo hướng công nghiệp tại Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Khang Long.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Châu Thanh Vũ

HN (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 359
Đã truy cập: 2276647
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.