Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015.

Ngày 03-07-2020

 

Trong năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cho 15 đề tài, dự án cấp tỉnh và 01 dự án nghiệm thu cơ sở cấp Bộ, đó là các đề tài, dự án sau:

1. Đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Sao ở Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011

Hội đồng đánh giá loại B (Khá).

2. Đề tài: "Văn học dân gian tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: ThS Hà Hồng Vân

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2008

Hội đồng đánh giá loại C (Trung bình).

3. Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp của người nông dân tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Hoàng Anh

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2009

Hội đồng xếp loại đạt (quy định mới không chấm A, B, C).

4. Dự án: "Chăn nuôi bò thịt bán chăn thả trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phụng Hiệp, tỉnh HG

Chủ nhiệm đề tài: KS. Hồ Văn Sơn

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011.

 Hội đồng xếp loại đạt

5. Đề tài: "Nghiên cứu biện pháp lâm sinh để bảo tồn rừng trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”.

Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Thanh Phong

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011

Hội đồng xếp loại đạt

6. Đề tài: "Xây dựng mô hình canh tác thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

Chủ nhiệm dự án: TS. Châu Minh Khôi

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011.

Hội đồng xếp loại đạt

7. Đề tài: "Nghiên cứu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giống lúa Hậu Giang 2 cho tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Viện lúa ĐBSCL.

Chủ nhiệm dự án: GS. TS. Nguyễn Thị Lang

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2009

Hội đồng xếp loại đạt

8. Dự án: “Cải thiện chất lượng hạt giống lúa cấp nông hộ tỉnh Hậu Giang”

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Quang Tín

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2012

Hội đồng xếp loại đạt

9. Đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển các mô hình sản xuất nông – ngư nghiệp kết hợp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước – Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Vượng

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011

Hội đồng xếp loại đạt

10. Đề tài: “Ứng dụng chế phẩm sinh học Bio-Floc xử lý nước ao nuôi cá và tận dụng chất thải sản xuất phân hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng ở Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Cao Ngọc Điệp

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011

Hội đồng xếp loại đạt

11. Đề tài: “Xây dựng mô hình thâm canh cây chuối ở tỉnh Hậu Giang

Cơ quan chủ trì: Trường ĐHCT

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Văn Bé

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2012

Hội đồng xếp loại đạt

12. Đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất virus gây bệnh côn trùng Nucleopolyhedrovirus (NPV) trong phòng trị nhóm sâu ăn lá hại rau màu tại tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trần Văn Hai

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2012

Hội đồng xếp loại đạt

13. Dự án: “Ứng dụng VietGAP trên chanh không hạt tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Cơ quan chủ trì: phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành

Chủ nhiệm đề tài: KS. Ngô Minh Long

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2009

Hội đồng xếp loại đạt

14. Dự án: “Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao đất và luân canh trong ruộng lúa ở tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Dương Nhựt Long

Thời gian bắt đầu thực hiện: 2011

  Hội đồng xếp loại đạt

 15. Đề tài: “Đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đề xuất phương án kiểm soát ô nhiễm”.

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Chủ nhiệm đề tài: TS Võ Đình Long

 Thời gian bắt đầu thực hiện: 2010

  Hội đồng xếp loại đạt

Dự án nghiệm thu cơ sở cấp Bộ

Dự án “Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng dừa uống nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và ƯDKHCN tỉnh Hậu Giang.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thanh Loan

HN (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 288
Đã truy cập: 2276577
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.