Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030

Ngày 23-12-2022

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thực hiện hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bao gồm: Đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, cụ thể như sau:

1. Đăng ký bảo hộ trong nước

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 24 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ.

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 12 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

2. Đăng ký bảo hộ ở nước ngoài

Đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu 48 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Nghị quyết trên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 18/12/2022./.

(Nguồn: NQ số 25/2022/NQ-HĐND)

Thanh Tuyền


Đang online: 4
Hôm nay: 3187
Đã truy cập: 2316503
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.