Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Châu Thành: Cán bộ Khuyến nông áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao thu nhập kinh tế gia đình

Ngày 08-10-2021

Anh Nguyễn Văn Thiện - Viên chức Tổ Kỹ thuật nông nghiệp xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là một trong những viên chức Khuyến nông của huyện Châu Thành, ngoài việc thực hiện công tác, trong thời gian rãnh anh còn xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất nông nghiệp áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình bền vững.