Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Cấm Đảng viên nhập quốc tịch, chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định

Ngày 26-11-2021

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47-QĐ/TW năm 2011. Quy định số 37 có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021.

Description: Quy định số 37-QĐ/TW 2021 về những điều đảng viên không được làm

Ảnh minh họa

Theo đó, về những điều Đảng viên không được làm, tại Điều 9 Mục I Quy định 37 nêu rõ: “Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Như vậy, Đảng viên không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Đây đồng thời cũng là một trong những nội dung mới tại Quy định 37 mà trước đây Quy định 47 chưa đề cập đến.

Ngoài ra, theo Quy định 37, Đảng viên không được làm một số điều sau đây:

- Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Quy chế, Quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

- Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép.

- Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.

- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với tổ chức, cá nhân.

-  Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

- Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy định.

- Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý.

Quy định số 37 có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021 và thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm./.

Trần Thanh


Đang online: 12
Hôm nay: 719
Đã truy cập: 719834
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.