Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 23-02-2022

1. Tiều đề: Triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2. Nội dung:

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2021.

(Nội dung Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải) 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN THONG TU 40.2021 SU DUNG DICH VU DUONG BO.doc_20220223102602.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 454791
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.