Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 16-09-2021

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Ảnh: Minh họa

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm có: 06 Chương và 35 điều.

- Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Chương II: TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

- Chương III: HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN, TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

- Chương IV: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

- Chương V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

(Đính kèm Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. nghi-dinh-80-2021-nd-cp.pdf_20210916090637.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 416959
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.