Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai "Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 18-10-2021

Ngày 16/10/2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT, hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Theo đó, Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm đảm bảo việc thi công xây dựng tại các dự án, công trình giao thông hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và bảo vệ môi trường; Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19 trong hoạt động thi công xây dựng tại các dự án, công trình giao thông. Đồng thời, có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên công trường xây dựng.

Đối tượng áp dụng là Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, chủ quản lý, sử dụng công trình;  Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tư vấn và các nhà thầu khác có liên quan đến hoạt động thi công xây dựng công trình; Người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của chủ đầu tư, tư vấn, của nhà thầu xây dựng, người làm việc trực tiếp trên công trường xây dựng; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông. 

Việc phân loại, phạm vi đánh giá cấp độ dịch thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục III Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; Việc xét nghiệm thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II, việc cách ly y tế được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục II Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Đối với các chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng: Ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế tại công trường và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác thi công tại các dự án, công trình giao thông hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

          Ngoài ra, Bộ GTVT đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp với Bộ GTVT để chỉ đạo, hướng dẫn, điều chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng kịp thời, phù hợp tình hình, đặc điểm của từng địa phương và bảo đảm việc vận chuyển vật tư, vật liệu, hàng hóa, thiết bị, nhân lực,... phục vụ thi công xây dựng các công trình, dự án giao thông được an toàn, thuận lợi để triển khai hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

(Đính kèm Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải)

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đề nghị các nhà đầu tư, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công tại các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo nội dung Hướng dẫn tạm thời này./.


Đang online: 1
Hôm nay: 175
Đã truy cập: 452783
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.