Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo về việc hướng dẫn cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 11-10-2021

Thực hiện Công văn số 10234/BGTVT-ATGT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 1879/UBND-NCTH ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nhằm tạo điều kiện cho người lái xe mà có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải Hậu Giang hướng dẫn như sau:

1. Ngày hết hạn Giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm 75 ngày (thời gian Tỉnh bắt đầu áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo Mục 1 nêu trên là 01 tháng (kể từ ngày 02/10/2021 đến hết ngày 02/11/2021).

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện.

Phòng Quản lý VT, PT&NL                                      


Đang online: 1
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 451849
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.