Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 29-07-2020

Quyết định số 1825-QĐ/TU ngày 25/4/2019 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt rà soát đưa ra khỏi quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2015 - 2020 


Đang online: 3
Hôm nay: 174
Đã truy cập: 454629
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.