Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2020 - 2025 (A1)

Ngày 29-07-2020

Quyết định số 1029-QĐ/TU ngày 25/01/2018 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2020 - 2025 (A1)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD 1029-Quy hoach BGD giai doan 2020-2025.pdf_20200729143251.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 480780
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.