Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2015 - 2020 (A3)

Ngày 29-07-2020

Quyết định 3230-QĐ/TU ngày 26/01/2015 của Tỉnh ủy về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2015 - 2020 (A3)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD quy hoach BGD giai doan 2015-2020 -A3.pdf_20200729141859.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 165
Đã truy cập: 454620
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.