Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã Ban hành 05 Quyết định tương ứng 05 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, đường hàng không) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 29-09-2021

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Để thực hiện thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện về hoạt động vận tải Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 05 Quyết định tương ứng 05 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, đường hàng không) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

  • Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 (đính kèm Quyết định).
  • Quyết định 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 (đính kèm Quyết định).
  • Quyết định 1589/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 (đính kèm Quyết định).
  • Quyết định 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 (đính kèm Quyết định).
  • Quyết định 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch covid-19 (đính kèm Quyết định).

Đang online: 1
Hôm nay: 523
Đã truy cập: 412407
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.