Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

20. Lịch sát hạch tháng 5/2021

Ngày 28-04-2021
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

C, K56

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/5/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/5/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K2

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

14/5/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

04

C, K57

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/5/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

05

B2, K5

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/5/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/5/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

C, K58

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/5/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K6

 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/5/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B, C Vắng trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/5/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B2, K3

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

28/5/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

11

C, K1

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/5/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

33

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

04/5/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

02

34

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

10/5/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Chiều

03

35

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

12/5/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

04

36

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

17/5/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

05

37

Công ty CP

Bến xe tàu HG

19/5/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

06

38

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

24/5/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

07

39

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

26/5/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Sáng

08

40

Công ty CP

 Bến xe tàu HG

28/5/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Chiều


Đang online: 2
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 412322
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.