Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

19. Lịch sát hạch lái xe tháng 4/2021

Ngày 25-03-2021
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K85

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/4/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K49

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/4/2021

( thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K86

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

06/4/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/4/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

C, K50

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/4/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K87

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/4/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/4/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K20 &

C, K13

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

16/4/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

09

C, K51

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/4/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

10

C, K01

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/4/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

C, K52

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/4/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K02

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/4/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

C, K53

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/4/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

B2, K01

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

28/4/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

15

B2, K03

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/4/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

23

Công ty CP

 Bến xe tàu HG

05/4/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Sáng

02

24

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

07/4/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

03

25

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

07/4/2021

( thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Chiều

04

26

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

09/4/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

05

27

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

12/4/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

06

28

Công ty CP

Bến xe tàu HG

14/4/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

07

29

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

21/4/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Sáng

08

30

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

21/4/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

09

31

Công ty CP

 Bến xe tàu HG

26/4/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Sáng

10

32

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

26/4/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN - LICH SAT HACH THANG 04-2021 (1).doc_20210325153713.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 579
Đã truy cập: 412463
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.