Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

18. Lịch sát hạch tháng 3/2021

Ngày 25-02-2021
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K78

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/3/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K37

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/3/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B, C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

06/3/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

 A2

04

B2, K79

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/3/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

C, K38

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/3/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K18 &

C, K11

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

12/3/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

07

B2, K80

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/3/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

C, K39

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/3/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/3/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

C, K40

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/3/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B2, K81

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/3/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

C, K41

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/3/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

B2, K19 &

C, K12

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

26/3/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

14

B2, K82

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/3/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

 A2

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

12

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

01/3/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

02

13

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

08/3/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Chiều

03

14

Công ty CP

 Bến xe tàu HG

10/3/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Sáng

04

15

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

10/3/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

05

16

Công ty CP

Bến xe tàu HG

17/3/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

06

17

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

17/3/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

07

18

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

22/3/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

08

19

Công ty CP

Bến xe tàu HG

24/3/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Sáng

09

20

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

24/3/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 586
Đã truy cập: 412470
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.