Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

15. Lịch sát hạch lái xe Tháng 01/2021

Ngày 28-12-2020
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K64 &

C, K28

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/01/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B2, K16 &

C, K9

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

08/01/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

 A1, A2

03

B2, K65 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/01/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C,K 29

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/01/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/01/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K66 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/01/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

07

C, K30

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/01/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K67 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/01/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

C, K31

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/01/2021

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B,C Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/01/2021

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B2, K17 &

C, K10

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

29/01/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

12

B2, K68

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

30/01/2021

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

01

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

13/01/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Sáng

02

02

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

13/01/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

03

03

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

15/01/2021

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng

04

04

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

18/01/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

05

05

Công ty CP

Bến xe tàu HG

20/01/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

06

06

Công ty CP

 Bến xe tàu HG

25/01/2021

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Sáng

07

07

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

27/01/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

08

08

Công ty CP đầu tư

phát triển HG

27/01/2021

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Vị Thủy

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 519
Đã truy cập: 412403
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.