Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

13. Lịch sát hạch Tháng 11/2020 (Điều chỉnh lần 01)

Ngày 23-11-2020
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

    B2, K11

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

31/10/2020

06/11/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH A1, A2

02

B2, K36

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/10/2020

07/11/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/11/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K37 &

C, K17

 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/10/2020

13/11/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/11/2020

( thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K12 &

C, K6

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

10/11/2020

20/11/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH A1, A2

07

B2, K38 &

C, K18

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/10/2020

21/11/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

08

Vắng, trượt các khóa

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/11/2020

( thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B2, K13 &

C, K7

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

19/11/2020

27/11/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1, A2

10

B2, K39 &

C, K19

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/10/2020

28/11/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

Nâng hạng D

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/11/2020

28/11/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB An Giang

Chiều

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

67

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

30-31/10/2020

05/11/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

02

68

Công ty CP Bến xe tàu HG

05-06/11/2020

12/11/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

03

69

Công ty CP Bến xe tàu HG

20-21/11/2020

22/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

04

70

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

17-18/11/2020

24/11/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

05

71

HTX TMDV Vĩnh Tường

19-20/11/2020

26/11/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

06

72

Công ty TNHH hai thành viên Vận tải HG

23-24/11/2020

30/11/2020

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc


Đang online: 1
Hôm nay: 465
Đã truy cập: 412349
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.