Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

12. Lịch sát hạch Tháng 10/2020

Ngày 25-09-2020
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K27 &

C, K12

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/9/2020

02/10/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

    B2, K9

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

05/10/2020

09/10/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH A1, A2

03

B2, K28

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/10/2020

10/10/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K10

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

09/10/2020

16/10/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

05

B2, K29 &

C, K13

 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/10/2020

17/10/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH

A2

06

C, K5

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

17/10/2020

23/10/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

SH

A1

07

B2, K30

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/10/2020

24/10/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K31  &

C, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/10/2020

30/10/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

59

Công ty CP Bến xe tàu HG

01-02/10/2020

07/10/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

02

60

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

04-05/10/2020

13/10/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

03

61

Công ty CP Bến xe tàu HG

06-07/10/2020

14/10/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

04

62

HTX TMDV Vĩnh Tường

08-09/10/2020

15/10/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

05

63

Công ty CP Bến xe tàu HG

12-13/10/2020

20/10/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

06

64

Công ty CP Bến xe tàu HG

16-17/10/2020

26/10/2020

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

07

65

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

17-18/10/2020

27/10/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

08

66

HTX TMDV Vĩnh Tường

22-23/10/2020

29/10/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ


Đang online: 2
Hôm nay: 508
Đã truy cập: 412392
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.