Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

11. Lịch sát hạch Tháng 09/2020 (ĐCL1)

Ngày 14-09-2020
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

    B2, K7

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

31/8/2020

04/9/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

02

B2, K23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/8/2020

05/9/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K24 &

 C, K10

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/9/2020

12/9/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

Vắng, trượt

 các khóa B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/9/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, K8

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

07/9/2020

18/9/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

06

B2, K25

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/9/2020

19/9/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K26 &

 C, K11

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/9/2020

25/9/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1, A2)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

50

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

30-31/8/2020

08/9/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

02

51

Công ty CP Bến xe tàu HG

31-01/9/2020

09/9/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

03

52

HTX TMDV Vĩnh Tường

03-04/9/2020

10/9/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

04

53

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/9/2020

12/9/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

A2

05

54

Công ty CP Bến xe tàu HG

10-11/9/2020

16/9/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

06

55

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

14/9/2020

18/9/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

A1, A2

07

56

Công ty CP Bến xe tàu HG

15-16/9/2020

22/9/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

08

57

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

18-19/9/2020

24/9/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

09

58

HTX TMDV Vĩnh Tường

21-22/9/2020

29/9/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

10

59

Công ty CP Bến xe tàu HG

22-23/9/2020

30/9/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy


Đang online: 1
Hôm nay: 475
Đã truy cập: 412359
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.