Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

09. Lịch Sát hạch Tháng 08/2020 (ĐCL1)

Ngày 03-08-2020

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K19

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/7/2020

07/8/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

    B,C

(vắng, trượt các khóa)

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

14/8/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

03

B2, K20 &

C, K7

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/8/2020

15/8/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C, K4

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

13/8/2020

21/8/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

05

B2, K21 &

C, K8

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/8/2020

22/8/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K22 &

C, K9

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/8/2020

28/8/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

3. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

43

Công ty CP Bến xe tàu HG

03-04/8/2020

10/8/2020

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

02

44

Công ty CP Bến xe tàu HG

04-05/8/2020

12/8/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

03

45

HTX TMDV Vĩnh Tường

04-05/8/2020

13/8/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

04

46

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

09-10/8/2020

18/8/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

05

47

Công ty CP Bến xe tàu HG

12-13/8/2020

20/8/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

06

48

HTX TMDV Vĩnh Tường

17-18/8/2020

25/8/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

07

49

Công ty CP Bến xe tàu HG

20-21/8/2020

27/8/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy


Đang online: 1
Hôm nay: 578
Đã truy cập: 412462
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.