Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

07. Lịch sát hạch Tháng 07/2020

Ngày 01-08-2020

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K6 &

C, K1

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

25/6/2020

03/7/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

02

B2, K13 &

C, K3

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/6/2020

04/7/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

    B2, K3 &

C, K2

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

02/7/2020

10/7/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

04

B2, K14 &

C, K4

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/7/2020

11/7/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, CN &

C, K3

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

11/7/2020

17/7/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

06

B2, K15 &

C, K5

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/7/2020

18/7/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

    B2, K4

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

18/7/2020

24/7/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

08

B2, K16 &

C, K6

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/7/2020

25/7/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B2, K17

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/7/2020

30/7/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

    B2, K6

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

25/7/2020

31/7/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

2. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

34

Công ty CP Bến xe tàu HG

26-27/6/2020

02/7/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

02

35

Công ty CP Bến xe tàu HG

30/6-01/7/2020

07/7/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

03

36

HTX TMDV Vĩnh Tường

01-02/7/2020

09/7/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

04

37

Công ty CP Bến xe tàu HG

08-09/7/2020

15/7/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

05

38

HTX TMDV Vĩnh Tường

09-10/7/2020

16/7/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

06

39

Công ty CP Bến xe tàu HG

15-16/7/2020

22/7/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

07

40

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

19-20/7/2020

27/7/2020

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

08

41

Công ty CP Bến xe tàu HG

23-24/7/2020

28/7/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

09

42

HTX TMDV Vĩnh Tường

24-25/7/2020

29/7/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ


Đang online: 2
Hôm nay: 588
Đã truy cập: 412472
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.