Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

06. Lịch sát hạch Tháng 06/2020

Ngày 01-08-2020

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K5 &

C, K23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/5/2020

05/6/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K10

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

04/6/2020

12/6/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

03

B2, K6 &

C, K24

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

07/6/2020

13/6/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K2

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

12/6/2020

19/6/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

05

B2, K7 &

C, K1

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/6/2020

20/6/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K8 &

C, K2

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/6/2020

26/6/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K3 &

C, K11

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

22/6/2020

27/6/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

2. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

25

HTX TMDV Vĩnh Tường

27-28/5/2020

04/6/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

02

26

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

01-02/6/2020

09/6/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

03

27

Công ty CP Bến xe tàu HG

02-03/6/2020

10/6/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

04

28

Công ty CP Bến xe tàu HG

10-11/6/2020

17/6/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

05

29

HTX TMDV Vĩnh Tường

09-10/6/2020

18/6/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

06

30

Công ty CP Bến xe tàu HG

19-20/6/2020

25/6/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

07

31

HTX TMDV Vĩnh Tường

22-23/6/2020

30/6/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ


Đang online: 1
Hôm nay: 440
Đã truy cập: 412324
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.