Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

05. Lịch sát hạch Tháng 05/2020

Ngày 01-08-2020

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K19

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

23/3/2020

08/5/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

02

B2, K36 &

C, K18

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/3/2020

09/5/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K37 &

C, K19

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/3/2020

10/5/2020

(chủ nhật)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K20

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

05/5/2020

15/5/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

05

B2, K1 &

C, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/5/2020

16/5/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K2 &

C, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/5/2020

22/5/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K3 &

C, K22

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/5/2020

29/5/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K1

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

22/5/2020

30/5/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

2. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

17

Công ty CP Bến xe tàu HG

16-17/3/2020

05/5/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

02

18

HTX TMDV Vĩnh Tường

19-20/3/2020

07/5/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

03

19

Công ty CP Bến xe tàu HG

06-07/5/2020

12/5/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

04

20

HTX TMDV Vĩnh Tường

08-09/5/2020

14/5/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

05

21

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

10-11/5/2020

19/5/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

06

22

Công ty CP Bến xe tàu HG

12-13/5/2020

20/5/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

07

23

HTX TMDV Vĩnh Tường

19-20/5/2020

26/5/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

08

24

Công ty CP Bến xe tàu HG

20-21/5/2020

28/5/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A


Đang online: 1
Hôm nay: 443
Đã truy cập: 417002
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.