Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

03. Lịch sát hạch Tháng 03/2020

Ngày 01-08-2020

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K18

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ số 10

27/02/2020

06/3/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe đường bộ số 10

02

B2, K33 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/02/2019

07/3/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K34 &

C, K15

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05& 06/3/2020

13/3/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B2, K35 &

C, K16

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12 & 14/3/2020

20/3/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, K36

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/3/2020

27/3/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K19

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ số 10

23/3/2020

28/3/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe đường bộ số 10

2. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

11

HTX TMDV Vĩnh Tường

24-25/02/2020

03/3/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

02

12

Công ty CP Bến xe tàu HG

02-03/3/2020

10/3/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

03

13

HTX TMDV Vĩnh Tường

05-06/3/2020

12/3/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

04

14

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

08-09/3/2020

17/3/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

05

15

Công ty CP Bến xe tàu HG

10-11/3/2020

18/3/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Chiều

06

16

Công ty CP Bến xe tàu HG

16-17/3/2020

24/3/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

07

17

HTX TMDV Vĩnh Tường

19-20/3/2020

26/3/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 570
Đã truy cập: 412454
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.