Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

02. Lịch sát hạch Tháng 02/2020

Ngày 01-08-2020

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY TỐT NGHIỆP

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K27 & C,K13 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/01&

20/01/2020

01/02/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B2, K28

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/02/2019

07/02/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K16 &

C, K8

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ số 10

16/01 &

20/01/2020

08/02/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe đường bộ số 10

04

B2, K29

 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/02/2019

14/02/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, K30 &

C, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/02/2020

21/02/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K17 &

C, K9

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ số 10

17/02& 18/02/2020

28/02/2020

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe đường bộ số 10

07

B2, K31

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/02/2020

29/02/2020

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

2. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY HỌC

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

06

HTX TMDV Vĩnh Tường

30-31/01/2020

06/02/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

02

07

Công ty CP

Bến xe tàu HG

04-05/02/2020

12/02/2020

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Ngã Bảy

Chiều

03

08

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

09-10/02/2020

18/02/2020

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

04

09

Công ty CP

Bến xe tàu HG

18-19/02/2020

25/02/2020

( thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

05

10

HTX TMDV Vĩnh Tường

19-20/02/2020

27/02/2020

(thứ năm)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều


Đang online: 2
Hôm nay: 584
Đã truy cập: 412468
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.