Lãnh đạo Sở - Sở Giao thông vận tải

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẬU GIANG

Ngày 06-01-2021

                            Họ tên: Mai Văn Tân

                            Chức vụ: Giám đốc

                            Điện thoại: 0913 817 899

                            Mail: tanmv.sgtvt@haugiang.gov.vn

 

a. Lãnh đạo chung, quản lý mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi mặt hoạt động của Sở theo quy định.

b. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải tỉnh; công tác đầu tư xây dựng công trình giao thông; công tác kêu gọi nhà đầu tư trong lĩnh vực giao thông; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính của ngành; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan hệ đối ngoại; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; phòng chống tham nhũng;  công tác khoa học kỹ thuật của ngành; đổi mới và phát triển doanh nghiệp ngành; quản lý nguồn vốn sự nghiệp giao thông; các nguồn vốn ủy thác của Trung ương; nguồn vốn bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Là chủ tất cả các tài khoản hợp pháp của đơn vị và tùy theo lĩnh vực phân công mà Giám đốc có thể ủy quyền cho từng Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc ký các chứng từ liên quan.

c. Kiêm các chức danh: Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

d. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng; Phòng Kế hoạch Kỹ thuật; Thanh tra Giao thông vận tải; theo dõi việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đơn vị huyện Châu Thành và Châu Thành A.

                           Họ và tên: Trịnh Thanh Hùng

                           Chức vụ: Phó Giám đốc

                           Điện thoại: 0919.249.089

                           Mail: hungtt.sgtvt@haugiang.gov.vn

a. Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác vận tải, phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ các hạng; đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ; công tác pháp chế ngành Giao thông vận tải; tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT; công tác cải cách hành chính.

b. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; theo dõi việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đơn vị thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ, huyện Long Mỹ.

c. Thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh.

d. Ký các loại giấy phép của Sở, bao gồm:

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

- Giấy phép xe tập lái.

- Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, ô tô.

- Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

- Bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

- Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.                                        

- Giấy phép lái xe môtô, ô tô.

- Giấy phép kinh doanh vận tải.

- Giấy phép liên vận.

- Giấy phép vận tải thủy qua biên giới.

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới sau cải tạo.

       - Các loại phù hiệu kinh doanh vận tải bằng ô tô.

                            Họ và tên: Lê Thanh Việt

                            Chức vụ: Phó Giám đốc

                            Điện thoại: 0918 051 928

                            Mail: vietlt.sgtvt@haugiang.gov.vn

a. Phó Giám đốc trực thay mặt Giám đốc Sở xử lý công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng.

b. Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy; thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền các bước thiết kế và dự toán các công trình giao thông; quản lý chất lượng các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải và các đơn vị khác làm chủ đầu tư hoặc các dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng giao thông nông thôn; công tác an toàn toàn giao thông; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của ngành; phòng cháy chữa cháy, quân sự, tự vệ cơ quan.

c. Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông; Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ; theo dõi việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải đơn vị thành phố Ngã Bảy; thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

d. Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

e. Ký các loại giấy phép của Sở, bao gồm:

- Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

- Giấy phép thi công các công trình giao thông (khởi công mới).

- Giấy phép thi công và đấu nối công trình đường bộ (đối với các tuyến đường đang khai thác).

Danh sách video

Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử

Đang online: 1
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 764238
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.