Xem chi tiet tin - Sở Công Thương

 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 25-07-2021

Thực  hiện  ý  kiến  chỉ  đạo  của  Trưởng Ban Chỉ  đạo  phòng,  chông  dịch 
bệnh COVID-19 tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo sô điện thoại đường 
dây  nóng  tiếp  nhận  thông  tin  phản  ánh,  kiến  nghị  liên  quan  đến  dịch  bệnh 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  
1. Sở Giao thông vận tải: 
- Ông Mai Văn Tân, Giám đôc, sô điện thoại: 0913.817.899 
- Ông Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra, sô điện thoại: 0918.932.295 
- Ông Trần Lê Trung, Chánh Văn phòng, sô điện thoại: 0907.346.345 
- Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện 
và người lái, sô điện thoại: 0979.791.234. 
2. Sở Y tế: 
- Sô điện thoại hotline Sở Y tế: 0967.971515 hoặc 02933.878929 
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đôc, sô điện thoại: 0913.817.357 
- Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đôc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
sô điện thoại: 0961.653.088 
- Ông Lê Văn Tạo, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, sô điện thoại: 
0915.314.949  
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, 
sô điện thoại: 0943.433.535  
3. Sở Công Thương: 
- Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đôc, sô điện thoại: 0977.997.779 
- Ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đôc, sô điện thoại:  0918.026.209 
- Ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đôc, sô điện thoại: 0985.777.762 
- Ông Nguyễn Quôc Toàn, Phó Giám đôc, sô điện thoại: 0909.646.747 
- Ông Ngô Văn Tú, Chánh Văn phòng, sô điện thoại: 0946.178.999 
- Ông Nguyễn Hoa Vinh, Chánh Thanh tra, sô điện thoại: 0939.007.337 
- Ông Hồ Ngọc Thái, Giám đôc Trung  tâm Khuyến công & XTTM, 
sô điện thoại: 0918.294.8122 

 4. Sở Nội vụ: 
- Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đôc, sô điện thoại:  0918.576.533 
- Ông Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng, sô điện thoại: 0914.642.689 
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Ông Trần Chí Hùng, Giám đôc, sô điện thoại: 0918.668.155 
- Ông Dương Hải Lâm, Chánh Văn phòng, sô điện thoại: 0903.644.013 
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
- Bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đôc, sô điện thoại: 0971.788.899 
- Bà Dương Bích Loan, Trưởng phòng Lao động  - Việc  làm  - Giáo dục 
nghề nghiệp, sô điện thoại: 0939.050.169 
7. Sở Xây dựng: 
- Ông Phan Vĩnh Lộc, Giám đôc, sô điện thoại: 0913.104.565 
- Ông Phan Vũ Tuấn, Phó Trưởng phòng quản lý xây dựng, sô điện thoại: 
0939.532.886 
8. Ban Quản lý khu các khu công nghiệp tỉnh: 
- Ông Nguyễn Phong Minh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 
sô điện thoại: 0989.09.909 
- Ông Đoàn Thanh Vũ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 
sô điện thoại: 0913.705.797 

 Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND 
huyện,  thị xã,  thành phô  đăng Thông báo này  lên Trang  thông  tin điện  tử của 
quý cơ quan, đơn vị cho các Doanh nghiệp, Nhân dân biết để phản ánh những 
vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị sô 08/CT-UBND ngày 18/07/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chỉ thị sô 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 
giải đáp những vấn đề có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 cho người dân./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. thong bao duong day nong.pdf_20210725123741.pdf

Bạn có tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Hậu Giang

Không biết đăng ký
Chưa đăng ký
Đã có tài khoản bằng Số Điện thoại
Đã có tài khoản bằng USB ký số (VNPT hoặc Cục cơ yếu CP)


Đang online: 5
Hôm nay: 9821
Đã truy cập: 2125505
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.